Инновационный центр

«Экосистема»

ул. Василия Липковского, 1, 1 этаж

г. Киев - 03035

тел.: +38 044-587-76-18

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Громадськість ухвалила пропозиції щодо розроблення національних екологічних стандартів та проект плану заходів щодо розвитку в Україні системи екологічно безпечного споживання та екологічного маркування на 2015 рік

23 січня 2015 року відбулось засідання Комітету громадської ради з питань технічного регулювання, систем екологічного управління та аудиту на чолі з головою Комітету - Іриною Данілкиною та заступником голови громадської ради при Мінприроди України - Світланою Берзіною.

 У засіданні взяли участь члени громадської ради при Мінприроди України, а також:

проректор з науково-педагогічної роботи Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління і відповідальний секретар технічного комітету стандартизації ТК 82 «Охорона навколишнього природного середовища України», Ванда Барановська;

директор Центру екологічної сертифікації та маркування ВГО «Жива планета», Світлана Пермінова.

 Під час засідання були розглянуті, обговорені та ухвалені пропозицій технічного комітету стандартизації ТК 82 «Охорона навколишнього природного середовища» щодо включення робіт з розроблення екологічних стандартів до плану природоохоронних заходів за рахунок Державного фонду охорони навколишнього природного середовища (ДФОНПС) на 2015 рік.

 Під час розгляду на засіданні пропозицій з розробляння національних екологічних стандартів перевага надавалась виключно стандартам, які за сферою стандартизації розглядатимуться у якості інструментів імплементації Директив та Регламентів ЄС, згідно додатку ХХХ до Угоди про Асоціацію Україна – ЄС, - зазначила Світлана Берзіна.

 Ухвалений перелік проектів національних стандартів рекомендованих до розробляння був внесений від громадської ради при Мінприроди України на розгляд до Міністерства з пропозицією забезпечити фінансування їх розроблення за рахунок коштів ДФОНПС або інших джерел.

 Також на засіданні був розглянутий звіт про реалізацію програми екологічного маркування за 2014 рік та проект плану спільних заходів щодо розвитку в Україні системи екологічно безпечного споживання та екологічного маркування відповідно до міжнародних та європейських вимог на 2015 рік.

 Проект плану спільних заходів щодо розвитку в Україні системи екологічно безпечного споживання та екологічного маркування відповідно до міжнародних та європейських вимог на 2015 рік був розроблений робочою групою експертів та членів громадської ради при Мінприроди України на виконання Угоди про співробітництво від 11 жовтня 2012 року, укладеної між Міністерством екології та природних ресурсів України та Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління, Торгово-промисловою палатою України, Українською асоціацією споживачів, Всеукраїнськими громадськими організаціями «Жива планета» та «Чиста хвиля».

 Реалізація плану заходів передбачає об’єднання зусиль з метою підвищення рівня обізнаності та інформованості установ, організацій та споживачів щодо технічного регулювання у сфері охорони довкілля, екологічного управління, технологій більш чистого виробництва та екологічно дружнього споживання.

 Протягом року планується упровадження низки інформаційних компаній, семінарів, тренінгів, а також розроблення та впровадження екологічних критеріїв і методичних рекомендацій з розвитку систем екологічного управління та поліпшення екологічних характеристик продукції.

 За результатами обговорення плану спільних заходів щодо розвитку в Україні системи екологічно безпечного споживання та екологічного маркування відповідно до міжнародних та європейських вимог на 2015 рік було ухвалено рішення рекомендувати його до затвердження Мінприроди України.

 З метою актуалізації Угоди про співробітництво щодо розвитку в Україні системи екологічно безпечного споживання та екологічного маркування відповідно до міжнародних та європейських вимог в редакції від 11 жовтня 2011 року було створено робочу групу у складі: Берзіна С.В., Данилкина І.Л., Куруленко С.С., Ромасевич Я.В., Смоляр В.В. Робочій групі було доручено у термін до 01.03.2015 р. опрацювати спільно із зацікавленими сторонами оновлену редакцію Угоди з врахуванням змін у чинному законодавстві, реформ та прийняття нових програмних документів.

 Підготовлено за матеріалами сайту:  http://www.menr.gov.ua/press-center/news/150-news28/3434-hromadskist-ukhvalyla-propozytsii-shchodo-rozroblennia-natsionalnykh-ekolohichnykh-standartiv-ta-proekt-planu-zakhodiv-shchodo-rozvytku-v-ukraini-systemy-ekolohichno-bezpechnoho-spozhyvannia-ta-ekolohichnoho-markuvannia-na-2015-rik

Проведено перше засідання міжвідомчої робочої групи по імплементації директиви про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє середовище

З метою реалізації пункту 236  плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847-р, 30 січня 2014 року проведено перше засідання міжвідомчої робочої групи по імплементації Директиви 2011/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 грудня 2011 р. про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє середовище.

 В засіданні взяли участь представники визначених структурних підрозділів Міністерства екології та природних ресурсів,  Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, член Правління Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина», представник Ресурcно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля», керівник напряму «Екологізація політики і практики» Всеукраїнської екологічної громадської організації «Мама-86», співкоординатор групи «Довкілля» Реанімаційного пакету реформ, член науково-технічної ради Всеукраїнської громадської організації «Жива планета» - голова Комітету громадської ради при Мінприроди України з питань екологічної безпеки та експертизи, представники інших інститутів громадянського суспільства  та  експерти проекту ЄС.

 На засіданні розглядалась концепція процедури оцінки впливу на довкілля, а також представлено  законопроект «Про оцінку впливу на довкілля», підготовлений з метою забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів в процесі прийняття рішень про здійснення екологічно небезпечної господарської діяльності з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Підготовлено за матеріалами сайту: http://www.menr.gov.ua/press-center/news/123-news1/3423-provedeno-pershe-zasidannya-mizhvidomchoyi-robochoyi-hrupy-po-implementatsiyi-dyrektyvy-pro-otsinku-vplyvu-okremykh-derzhavnykh-i-pryvatnykh-proektiv-na-navkolyshnie-seredovyshche

ПРОЙШЛО ЗАСІДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МІНПРИРОДИ УКРАЇНИ

16 грудня 2014 року в приміщенні інформаційно-просвітницького Орхуського центру Мінприроди (вул. митрополита В. Липківського, 35) відбулося  розширене засідання Громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів України.  Участь в заході взяли керівники профільних структурних підрозділів Міністерства, члени Громадської ради, інші представники  інститутів громадянського суспільства, координатори проекту технічної підтримки ЄС «Підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України в реалізації програми бюджетної підтримки сектору» (СБП), експерти наукових та науково-дослідних закладів, національних технічних комітетів стандартизації в галузі охорони довкілля та представники ЗМІ.

 В ході роботи було розглянуто наступні питання:

Про поточні результати  реалізації проекту технічної допомоги ЄС – СБП.

Про результати проведення  громадської оцінки щодо розвитку технічного регулювання в галузі екологічної безпеки, раціонального природокористування та захисту довкілля.

Про заходи, спрямовані на забезпечення розвитку технічного регулювання в галузі екологічної безпеки, раціонального природокористування та захисту довкілля.

Про програму дій нового Уряду та проект програми розвитку України «Стратегія реформ - 2020».

Про пріоритетні завдання діяльності Мінприроди України.

Про план роботи Громадської ради при Мінприроди України на 2015 рік.

 По кожному із зазначених питань було прийнято відповідні рішення та резолюції, які знайдуть своє відображення в розширеному Протоколі засідання Громадської ради, який  буде розміщено на офіційному сайті Міністерства в рубриці «Зв'язки з громадськістю».

Підготовлено за матеріалами сайту: http://www.menr.gov.ua/index.php/press-center/news/132-news10/3299-proyshlo-zasidannya-hromadskoyi-rady-pry-minpryrody-ukrayiny

За поданням президента «Живої планети» Світлани Берзіної в структурі громадської ради при Мінприроди України створено три Комітети

Відповідно до рішень ухвалених 06 листопада 2014 року на засіданні громадської ради при Мінприроди України, протягом останнього тижня, в її структурі було створено:

Комітет з питань Рамкової конвенції ООН зі змін клімату та Кіотського протоколу, головою Комітету обрано Святослава Куруленко (ТППУ);

Комітет з питань технічного регулювання, систем екологічного управління та аудиту, головою Комітету обрано Ірину Данілкіну (ВГО «Спілка екологічних аудиторів»);

Комітет з питань екологічної безпеки та експертизи, головою Комітету обрано Олега Картавцева (ГО «Жива планета»). 

Згідно Положень про вищезазначені Комітети, ухвалених на установчих зборах за створеними Комітетами були закріплені наступні напрями діяльності:

 Комітет з питань Рамкової конвенції ООН зі змін клімату та Кіотського протоколу:

виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї;

формування та реалізація політики у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін;

формування та реалізація політики у сфері збереження озонового шару;

створення та забезпечення функціонування національної системи обігу та торгівлі вуглецевими одиницями;

провадження міжнародної діяльності за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї.

 Комітет з питань технічного регулювання, систем екологічного управління та аудиту:

сприяння адаптації українського законодавства до права ЄС у сфері управління довкіллям та інтеграція екологічної політики до інших галузевих політик;

участь у формуванні державної політики щодо технічного регулювання у сфері екологічної безпеки, раціонального природокористування та захисту довкілля, у т.ч. екологічна стандартизація;

розвиток системи екологічного аудиту відповідно до сучасної міжнародної практики;

сприяння розвитку в Україні органічного виробництва;

участь у формуванні державної політики щодо розвитку моделей «зеленої економіки», сталого споживання та виробництва, упровадження сталих державних закупівель;

участь у формуванні державної політики щодо підтримки впровадження систем екологічного управління, органічного виробництва та виробництва продукції з поліпшеними екологічними характеристиками;

участь у реалізації державної політики щодо застосування екологічних маркувань і декларацій, розвитку екологічних сертифікаційних систем на основі міжнародних стандартів серії ISO 14000.

Комітет з питань екологічної безпеки та експертизи:

дотримання вимог екологічної безпеки та експертизи до неї;

участь у формуванні державної політики у сфері регулювання оцінки впливу на навколишнє природне середовище та екологічної експертизи;

розвиток та забезпечення функціонування громадської екологічної експертизи;

сприяння адаптації українського законодавства до права ЄС у сфері управління довкіллям, в частині що стосується оцінки впливу на навколишнє природне середовище та екологічної експертизи.

 Координацію діяльності вищезазначених Комітетів покладено згідно розподілу функціональних обов’язків на заступника голови громадської ради при Мінприроди України – Світлану Берзіну (ВГО «Жива планета»).

Створені Комітети діятимуть у межах завдань та повноважень громадської ради, у т.ч. в частині що стосується здійснення громадського контролю за діяльністю Мінприроди України та сприянню врахуванню громадської думки під час формування та реалізації державної екологічної політики. 

Комітети відкрити до співпраці з усіма зацікавленими членами громадської ради, які не увійшли до їх складу, а також з експертами та представниками інших зацікавлених громадських організацій.

 В планах роботи Комітетів на грудень 2014 року:

проведення консультацій щодо обговорення позиції України на переговорах в рамках 20-ої Конференції сторін та РКЗК ООН та 10-ої зустрічі сторін Кіотського протоколу;

розпочати процес обговорення питання щодо вдосконалення роботи Комісії із сертифікації екологічних аудиторів та екзаменаційної Комісії Мінприроди;

напрацювати пропозиції щодо змін і доповнень до Угоди про співробітництво щодо розвитку в Україні системи екологічно безпечного споживання та екологічного маркування відповідно міжнародних та європейських вимог (2012) та плану заходів спрямованих на виконання її положень на 2015 рік;

провести громадській моніторинг та оцінку діяльності Міністерства щодо розвитку технічного регулювання у сфері екологічної безпеки, раціонального природокористування та захисту довкілля. 

17 грудня 2014 року Комітет з питань технічного регулювання, систем екологічного управління та аудиту разом з Комітетом з питань екологічної безпеки та експертизи планує провести в Орхуському інформаційно-просвітницькому центрі Мінприроди України спільне розширене засідання з розгляду наступних питань:

про результати проведення громадської оцінки щодо розвитку технічного регулювання у сфері екологічної безпеки, раціонального природокористування та захисту довкілля;

про діяльність проекту технічної допомоги ЄС «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджетної підтримки (СБП)», спрямованої на досягнення дотримання Міністерством екології та природних ресурсів України вимог дійсних угод про співробітництво між Україною та ЄС у впровадженні Стратегії державної екологічної політики України та Національного плану дій на 2011–2015 роки, в частині що стосується систем екологічного управління та аудиту, оцінки впливу на навколишнє природне середовище та екологічної експертизи.

Відбулося спільне засідання Громадської ради Державного агентства екологічних інвестицій України та Комітету з питань Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату та Кіотського протоколу Громадської ради Мінприроди України

19 листопада  відбулося спільне засідання Громадської ради Державного агентства екологічних інвестицій України та Комітету з питань Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату та Кіотського протоколу Громадської ради Мінприроди України.

Було розглянутоінформацію щодо участі делегації України в 20-й Конференції сторін Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату та 10-й Зустрічі сторін Кіотського протоколу (1-12 грудня 2014 року, м. Ліма Республіки Перу).  

 Було  обрано  Голову Комітету з питань Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату та Кіотського протоколу Громадської Ради Мінприроди ним став Куруленко Святослав Сергійович.

Також та було прийнято  план роботи на 2014 рік.

Новости

 

Настоящая забота о будущем состоит в том,

чтобы отдать все настоящему